ორშაბათი - პარასკევი
{{today.start| date : 'HH:mm'}}-{{today.end| date : 'HH:mm'}}